Priser, Tilskud og Patientinformation

Alt efter hvilken klinisk ydelse der gives, tages honorarer ifølge overenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Den Offentlige Sygesikring:

Tilskud

Fra den 1. april 2004 yder Den Offentlige Sygesikring tilskud til undersøgelse og behandling hos kiropraktor uden antalsmæssige begrænsninger.
Det sker nøjagtigt som hos lægen ved, at patienten kvitterer for behandlingen via sit sygesikringsbevis.

Patienten betaler sin andel af regningen til kiropraktoren, der afregner den enkelte patients tilskud direkte med Sygesikringen.

Dansk Kiropraktor Forening har udarbejdet pjecen “Bedre vilkår for kiropraktorpatienter”. Pjecen oplyser om de nye tilskudsregler og henviser til steder, hvor man kan få yderligere informationer. Pjecen kan fås ved henvendelse til os.

Er du medlem af Sygeforsikringen?
“Danmark” yder denne forening også tilskud til kiropraktisk behandling. For at opnå dette tilskud, beder du blot om en kvitering på behandlingen, som du derefter sender direkte til Sygeforsikringen “Danmark”.

Kiropraktorens honorar afhænger af problemets karakter og den nødvendige behandling. Det samlede honorar vil derfor kunne variere fra gang til gang og fra patient til patient.

kiropraktisk behandling skal man tage højde for at første behandling er dyrere, da der indgår kiropraktisk undersøgelse og  røntgenbilleder.

For yderligere udspecificering af ydelser se dansk kiropraktor forenings hjemmeside:

Danskkiropraktorforening , behandling, priser-og-tilskud

Henvisning til røntgenundersøgelse

Som kiropraktisk klinik med røntgen-diagnostisk udstyr, foretager vi billeddiagnostiske undersøgelser for andre behandlere.

En henvisning til røntgenundersøgelse skal indeholde:

– Patientens navn
– Patientens CPR. Nummer
– Indikation for røntgenundersøgelsen
– Hvilke optagelser der ønskes foretaget
– Navn, adresse og telefonnummer på henvisende behandler

Yderligere information om stråledoser findes på nedenståede link

https://nikkb.dk/images/billeddiagnostik/Patientdoser_01052019.pdf

 

Journalindsigt og patientklager.

I henhold til den nye persondataforordning skal vi gøre opmærksomt på at I har ret til journalindsigt og få rettet fejlbelagte oplysninger. Vi har og efterlever vores tavshedspligt, men hvis I føler at der har været et brud på datasikkerheden, kan vi henvise til www.datatilsynet.dk eller telefon 33193200.

Vi bestræber os på at yde patienterne den bedste behandling. Hvis der alligevel opstår situationer, hvor du mener, at der er sket fejl eller opstået en skade gennem behandlingen, vil vi gerne høre om det og gøre vores ypperste for at hjælpe dig.

Skema for tilfredshedsundersøgelse

En del af det at til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er etableret klage- og erstatningssystem i tilfældet af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen. Hvis man som patient ønsker at klage over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til styrelsen for patientsikkerhed på www.stps.dk.

Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på pepb.dk

Kiropraktisk Klinik i Hundige, Waves, Over bølgen 2B, 2670 Greve, Telefon : 43900111, kiropraktik@kiropraktik-hundige.dk